INTERNATIONALIZATION OF FULLSIX D.O.O. THROUGH NEW ELECTRONIC MEASURES NOTICE TO YOU THAT WE HAVE BEEN SELECTED IN A PUBLIC TENDER FOR: ESTABLISHING OR UPGRADING ELECTRONIC BUSINESS IN THE COMPANY IN THE PERIOD 2019-2022 "E-BUSINESS 2019-2022"


The purpose of the project is to establish or upgrade e-commerce.


At Fullsix d.o.o. Within the project, we will implement five different measures to strengthen our operations and promotion in foreign markets and to facilitate communication with our customers. These measures are:     
electronic exchange between partners     
digitization of appearances at fairs     
websites for foreign markets     
online stores     
product sales video     
competence building and training.


The aim of the project is to improve the possibilities of entry into global value chains and new markets, increase the international competitiveness of our business, improve and accelerate interaction with business partners abroad, send and collect information more efficiently, and improve relationships throughout the supply chain.


Expected results are increasing international competitiveness.
You can read more about the European Fund projects on the website http://www.eu-skladi.si
“The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union through the European Regional Development Fund”.


Support for startups, micro, small and medium-sized enterprises in strategic sustainable and circular transformation of business in the years 2022-2025 – PHASE A

1.3.2023
FULLSIX d.o.o. will receive professional assistance in Phase A of the TKT Academy. This phase will involve a 5-month process of strategic sustainable and circular transformation, with the guidance of an external expert who will help prepare a long-term sustainable and circular business strategy, sustainable, circular, and low-carbon business models, and an implementation project that prioritizes the establishment of circular business principles. The proposal will significantly contribute to the implementation of sustainable, circular, and low-carbon business strategies, which can be applied in Phase B.

1.8.2023
FULLSIX d.o.o. has successfully completed Phase A of the TKT Academy.

The operation was selected for co-financing in the public tender "Support for startups, micro, small and medium-sized enterprises in strategic sustainable and circular transformation of business in the years 2022-2025" (JR STKTP NOO 2022-2025).

Project duration: 03/2023-07/2023
Total program budget: 34.770 EUR
EU funding: 34.770 EUR

Funded by the European Union - NextGeneration EU.

Načrt za okrevanje in odpornost


Podpora zagonskim podjetjem, mikro, malim in srednje velikim podjetjem v strateški trajnostni in krožni preobrazbi poslovanja v letih 2022-2025 - faza B

Naše podjetje je uspešno prešlo iz zastarelega in delovno intenzivnega proizvodnega procesa za izdelavo bočnega panela pod tankom na motociklu (MBP-1), ki se je močno zanašal na ročno delo in okoljsko škodljive kemikalije, na trajnostnejši in krožni proizvodni proces. Ta novi pristop znatno zmanjšuje odpadke in izboljša delovne razmere.

Namen izvedenega projekta MBP-1 je bil, da se prispeva k reševanju trajnostne in krožne problematike, ki jo je povzročal obstoječi, ročni delovni proces. Ta proces je vključeval zamudne in zdravju ter okolju škodljive ročne operacije. V okviru izvedenega projekta smo razvili povsem nov proces, ki se bistveno razlikuje od obstoječega in omogoča kakovostnejše, okolju in delavcem prijaznejše (ter hitrejše) lansiranje novih izdelkov na trg. Nov razvojni proces je vključeval faze dela z napravami, ki so razbremenile delavce. Zunanji inženiring procesa je pomagal natančno izrisati, preračunati in definirati pravilnost tehnološko vodenega procesa. Izvedbeni projekt je bil vezan na specifičen nov model. Preko tega modela smo preverili kakovost novega razvojnega procesa. Z njim smo odstranili ali bistveno zmanjšali nevarne snovi v fazi izdelave, ponovno uporabili pomemben del odpadnega materiala (odpadni tekstil) pri izdelavi kalupov z novo tehnologijo ter izboljšali delovne pogoje v proizvodnji: manj ročnega dela, zdravju prijaznejši postopki dela.

Operacija je bila izbrana za sofinanciranje na javnem razpisu "Podpora zagonskim podjetjem, mikro, malim in srednje velikim podjetjem v strateški trajnostni in krožni preobrazbi poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)".

Trajanje projekta: 09/2023-03/2023
Skupni proračun programa: 179.442,95 EUR
Financiranje EU: 89.934,47 EUR

Financira Evropska unija - NextGenerationEU